Euskara

Irakasleentzako mintegiak


Eleaniztasuna
Akatsen diagnosia eta terapia
Mnemo- eta ikasteknikak
Autoikasketa eta autonomia I
Autoikasketa eta autonomia II
Nola landu testuen ulermena ?
Nola landu mintzamena ?

Elkartrukeak hizkuntza irakaskuntzan 
Mintzalaguna
Txoke-eskola
Tandem


BERRIA: Eleaniztasuna

Euskadiko eskola ugari elebitasunetik eleaniztasunera igarotzeko erronkaren aurrean daude. Hau gainditzeko, hurrengoen moduko galderei erantzuna eman behar zaie:

 • Zer esan nahi du eleaniztasunak?
 • Zein da lehenengo, bigarren eta atzerriko hizkuntzen arteko erlazioa?
 • Zeintzuk dira adin ezberdinetan ikaskuntzaren baldintza eta faktoreak?
 • Zeintzuk dira hizkuntza bakoitzean lor daitezkeen trebetasun mailak?
 • Zein diagnostiko-tresna ditugu?
 • Zeintzuk dira iraganean beste guneetan izandako esperientzietatik atera daitezkeen ondorioak?
 • Ba al dago hiru hizkuntzen arteko antzekotasunetaz baliatzerik?
 • Zein da etorkinen seme-alaben hizkuntzek jokatzen duten papera?
 • Nola lortu material didaktiko egokia?
 • Eskolaz kanpoko aukerak ikaskuntzarako nola erabili?
 • Gurasoei zer gomendatu daiteke?

Tandem Fundazioak neurrira prestatutako tailerrak eskaintzen ditu, iraupen ezberdinetakoak, irakasle zein gurasoei zuzenduak eta euskaraz zein gaztelaniaz antolatutak.

Hizlaria eta moderatzailea: Jürgen Wolff, pedagogian lizenziatua eta alemanierazko irakaslea.
Eleaniztasunari buruzko irakaslea Freiburgeko Pedagogia Eskola Unibertsitarioan (Alemania).
“Babylonia-Tandem → Language Paradise ? Eleaniztasun harkorrarako laguntza praktikoa" lanaren egilea.

[Hasiera]

Akatsen diagnosia eta terapia

Akatsen bitartez ikasi behar dela maiz esaten da. Baina hau ez da hain erraza: irakasleak zistu batean jakin behar du zein motako akatsa den eta berehala erabaki behar du zerbait egin behar duen ala ez.

Iraupena: 11 ordu

Egitaraua: 
Esperientziak * Definizioa * Sailkapena * Zergatiak * Balorazioa * Idatzizko terapia * Ahozko terapia * Autozuzenketa eta bestelako ideiak


Mnemo- eta ikasteknikak


Ikasleak bere ikasprozesua bere eskuetan har dezan, bere ikasprozesuari buruz gehiago jakin behar du. Ez du euskara soilik ikasten, ikasten ere ikasi egiten du. Horregatik, mintegi honetan ikuspuntua mnemo- eta ikastekniketara zuzenduko dugu, hau da, ikasleek bere oroimen potentziala eta bere ikasketen emaitzak nola hobe ditzaketen.

Iraupena: 11 ordu

Egitaraua: Zertarako sartu klasean buruz ikasteko zein bestelako ikasteknikarik? * Oroimenaren psikologia, ikaskuntzaren faktore psikologikoak, motibazioa, sugestioak, jakinmina eta ikasteko gogoa nola piztu, ikasteko bide desberdinak. * Mnemo-eta ikasteknika desberdinen aurkezpena *Ikastekniken aurkezpena * Mnemo- eta ikastekniken erabilera ikasgelan, material aurkezpena.

[Hasiera]


Autoikasketa eta autonomia I

Autoikasketa, ordenagailuz ikasteko programa eta autoikasketarako zentruez sarri mintzatzen gara. Halere, metodologia honen abantaila eta desabantailen ebaluaketa egiteko eta honelako eskaintza bat euskaltegien baitan kokatzeko prestakuntzarik behar da. Eredu hau batez ere, ondorengo ikasleentzat da komenigarria

+ ordutegi arazoak dituztenentzat

+ oso talde txikia osatzen dutenentzat

+ birpasatu eta beren ezagutzako hutsune zehatzak bete nahi dituztenentzat

+ bidaia, gaixotasun e.a. direla medio eskola ordu asko galdu dutenentzat.

Horretaz gain, 'autonomia' konzeptua edozein klasetarako interesgarria da, ikasleen partehartzea indartzeko.

Iraupena: 11 ordu

Egitaraua: Zertarako autoikasketa ? Zer da autonomia ? Nazioarteko esperientziak * Ikastaro erdiautonomoak maila baxuetan * Ikaslearen autonomia bultzatzen duen material didaktikoa * Autoikasketarako zentrua - teorian eta praktikan * Autonomia eta autoikasketaren egokitzapena euskaltegietan


Autoikasketa eta autonomia II

Autonomia jadanik denboraldi batez landu duten euskaltegientzat.

Iraupena: 11 ordu

Egitaraua: Klase prestaketa baten birdiseinua *Tutoretza esperientziak * autoikasketarako gelaren ebaluaketarako irizpideak * Autoikasketarako gela eta klase arteko loturak * Elkartruke elementuak euskaltegian * Materialgintza

[Hasiera]

Ikasprozesuaren hasieratik nola landu testuen ulermena?

Euskaltegitik at, ikasleak maiz egiten du topo euskeraz idatzitako testuekin. Halere, ez ditu posible den neurrian ikasteko aprobetxatzen, maila ezarengatik ulertuko ez duela pentsatuz.

Joera hau aldatzea lortzen badugu, beste 'ikas-iturri' berria irekiko dugu, ikaslea bere kabuz eta aisi tarteetan aurrera egin dezan. 'Entrenamendu' hori maila baxuenetik hasi behar da.

Iraupena: 11 ordu

Egitaraua: Nola aldatu testuetatik hitzez hitz irakurtzeko joera * Ulermenerako teknikak hitz/esaldi/testu mailan * Nola lotu entrenamendu hau testu liburuko progresioarekin * Ariketa motak * Testu motak eta aukeratzeko erizpideak * Euskaltegietan erabiltzen diren liburu eta aldizkariak landu

Hizkuntza: taldeka eta bilera orokorrean lan egingo da. Adibideak alemanez izango dira baina ez da alemanik jakin behar.

Nola landu mintzamena ?

Gai honez buruhauste anitz sortzen dizkie irakasleei. Mintegia bi zatitan eman daiteke, bitartean esperientzia praktikak egiteko.

Iraupena: 9 ordu

Egitaraua:
0. ‘Zer da mintzamena ?’ 
1. Ariketa mota adibideak:
1.1 Komunikazioa prestatu (fonetika, hiztegia, tresnak, jokuak)
1.2 Komunikazioa egituratu (partikulak, ‘baranda’, telefonoa, elkarrizketa, eztabaida)
1.3 Komunikazioa simulatu (rol jokuak, plan jokuak)
X-2 Bitartean egindako esperientziak, zalantzak 
2. Klasetik kanpoko erabilera bultzatzeko aukerak :
2.1 Benetako komunikazioa ikasgelan ('classroom discourse')
2.2 Mintzalaguna eredua, (laburturik)
2.2 Eguneroko bizitza euskaldundu
3. Mintzamena ebaluatzeko/zuzentzeko eta mintzatzeko lotsa gutxitzeko teknikak 
4. Teknologia berriak erabili :
4.1 Telefonoz
4.2 Audiokonferentziaz (weba erabiliz)
4.3 Bideokonferentziaz (weba erabiliz)Hizkuntzaren irakaskuntza elkartrukean

DBH, LOGSE Batxiller eta erdi zein goi mailetako heziketa zikloetarako

Asko dira edozein motatako elkartruke batean parte hartzeko arrazoiak:

+ Hizkuntza baten ezagutza hobetzeko.

+ Xede profesionaletarako (komunikazioaren hobekuntza eta hizkuntza baten ulermena lanpostuan egokitzeko barne sar daitezkelarik).

+ Ekintza batzuk elkarrekin burutu edo beste edozein motako ezagutza lortzeko.

Aipatu helburu hauen lorpenerako elkartrukeak ardatz nagusitzat harturik, aurrera eraman ditugun "Mugaz Gain", "Alemaniera Elkartrukean, DBHn" eta "Tandem" direlako proiektutan oinarrituz, proposamen egokituak aurkezten ditugu Instituto, HEO, Unibertsitate edo bestelako ikastegietarako. Argibide gehiagorako gai honen inguruko foileto monografikoa eska dezakezue Tandem Fundaziora.

[Hasiera]

Mintzalaguna

Euskararen ikasprozesuan erabiltzen den metodologia gehienen puntu ahulena mintzamena izan ohi da. Trebetasun hau lantzeko "Donostiako Bagera Elkarteak" "Tandem" esperientziaz aprobetxatuz "Mintzalaguna" eredua sortu du, euskaldun "zaharren" eta "berrien" artean interes amankomunen arabera komunikazioa eta harremanak sortzeko bitartekaritza alegia. Euskara ikasten ari direnentzat oso baliagarria, klasean ikasitakoaren osagarri gisa.

Iraupena: 5 ordu

Egitaraua: Mintzalagunen eredua, antolakuntza eta emaitzak: * herri batean * euskaltegi bateanTxoke eskola

Irakasle berriek jakin dezaten nola sentitzen diren ikasleak lehen klase egunean, alemana erakutsiko diegu, ezer itzuli gabe. Esperientzia lagungarria ...

Iraupena: 2 orduTANDEM-bikoteen bitartekaritzarako orientabideak

Euskaltegi, HEO , Hizkuntza-eskola, Goi zikloetako Formakuntza eta Unibertsitatean lantzeko egokia.

Jatorrizko hiztunekin komunikazio zuzena ahalbidetzen du eta klasean ikasitakoaren osagarri ezin hobea bilakatzen da.

Iraupena: 6 orduELKARHEZI

1996tik 1998ra arte, Tandem Fundazioak euskara irakasleen artean banaturik dagoen "jakinduria profesionala" bideratzen zuen, prozesu iraunkor, merke eta hurbil baten bitartez, elkarrengandik ikas eta esperientziak elkartruka zitzaten. Egun eskaintza nahikoak sortu direnez, egitasmo honek ez du jarraipenik izango.Egitarau zehatzagoak eskuratzeko

bidal iezaguzu korreo elektronikoa edo faxa zure posta helbide osoarekin goiko helbide elektronikora ("Harremanetan jarri") ala 943 322 062  fax-era.

[Hasiera]

Start